brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Solceller till hembygdsgården

En hembygdsgård är vanligtvis en gammal byggnad och den kan vara kulturmärkt. Om så är fallet finns det stora begränsningar för vad som får göras på byggnaden. Det kommer vanligtvis inte vara möjligt att exempelvis installera solceller på taket.

Men det är inte alltid så att en hembygdsgård är kulturmärkt. Ibland är det helt enkelt ett äldre hus som ägs av en lokal förening utan att ha särskilda begränsningar eller bestämmelser. Då kan solceller vara ett alternativ. Du kan vända dig till Otovo för att få hjälp och råd om solceller. Ett företag med lång erfarenhet och mycket kunskap inom området.

Dagens solceller är diskreta

Du kanske tycker det känns märkligt att installera något så nytt som solceller på ett gammalt hus, där syftet är att bevara gammal svensk tradition. Men många solceller är idag mycket diskreta och den estetiska påverkan på husen blir inte lika stor som tidigare.

Solceller är ett bra miljöval och är en väg till att fortsätta se till att svensk kultur faktiskt bevaras. Att vi använder oss av förnybar energi är ett måste för framtiden.