brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Starta en lokal förening

Ekonomiska föreningar och ideella föreningar är två av de allra vanligaste föreningarna. I samband med föreningsstatusen tillkommer flera förmåner, som skatteavdrag, rabatter vid hyran av en lokal, och möjlighet till olika bidrag. Dock kan förmånerna variera beroende på vilken föreningsform det är.

En annan viktig sak att känna till innan du startar en förening är att föreningen anses vara en sorts juridisk person, detta innebär en ansvarsfriskrivning för styrelsen och medlemmarna.

Starta förening

För att få starta en förening krävs det att ni är minst tre personer som har gemensamma intressen eller mål. Sedan måste det även väljas vilken typ av föreningsform det ska vara.

  • Steg 1 – Uppstartsmöte

Personerna som vill starta föreningen börjar med att samlas och ska förbereda förslag på mål, stadgar och inriktning.

  • Steg 2 – konstituerande årsmöte

Nästa steg är att alla personer, både de som startar föreningen och andra medlemmar, samlas och utser styrelsen samt antar stadgarna.

  • Steg 3 – konstituerande styrelsemöte

Steg tre är ett möta där verksamhetsplanen inför nästa år planeras samt en budget bestäms. Det är vanligt för de mindre föreningar att hålla det här mötet efter årsmötet eftersom alla medlemmar redan är där.

Efter föreningen bildats går det att ansöka om att föreningen ska registreras. Det är viktigt om ni vill hyra lokaler eller ansöka om bidrag.