brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Vad menas med lokala föreningar?

En lokal förening, eller lokalförening, är enkelt förklarat en slags förening som endast verkar inom ett visst geografiskt område, men samtidigt kan det tillhöra en rikstäckande eller regional organisation. Det finns ett stort antal olika lokala föreningar och för att veta vilka som finns i ditt område kan du söka efter information om kommunen, eller länet där du bor.

Brandskyddsförening

Ett exempel på en lokal förening är brandskyddsföreningen. Det finns sammanlagt 20 stycken av denna förening i Sverige. De tillhör alla Brandskyddsföreningen Sverige. Det som gör att varje förening är enskild är att de har alla en egen ordförande och styrelse. Alla av dessa föreningar har sedan en egen verksamhetsledare vars uppgift är att hjälpa organisationer, företag och allmänheten. De hjälper bland annat till med information om brandskydd i området samt när det kommer till utbildning om ämnet. Denna utbildning har mer än 150 000 personer som tar studierna varje år.

Men detta är endast ett exempel på vad en lokal förening kan göra. Det finns en rad med olika som har en fokus inom olika områden. En hembygdsförening kan också räknas som en lokal förening. De jobbar då mer med kulturarv och historian i sitt område.