brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Hembygdsföreningar förvaltar vårt kulturarv

Det finns idag cirka två tusen hembygdsföreningar i Sverige med runt 450 000 medlemmar och är en av de stora folkrörelserna i Sverige. Rörelsens arbete fokuserar på att förvalta och bevara vårt svenska kulturarv. De många hembygdsföreningarna äger eller förvaltar kulturhistoriska byggnader. Men förutom att hembygdsföreningarna slår vakt om sin bygds kulturarv bevarar de även landskapsmiljöer och fina gamla traditioner.

Hembygdsrörelsens historia

Det var runt sekelskiftet på 1900-talet som hembygdsrörelsen började ta form och var en motpol till industrisamhällets starka framväxt. Tanken var att bevara historiska byggnader, föremål och traditioner som var under hot att försvinna. Under årens lopp har hembygdsrörelsen vuxit och har blivit en del viktig del av kultur- och föreningslivet i många svenska kommuner. Numera finns runt 1 350 hembygdsgårdar samt cirka åtta tusen byggnader som förvaltas eller ägs av hembygdsföreningar. De allra flesta har fina erfarenheter och minnen från hembygdsföreningarnas arrangemang av exempelvis midsommar- samt nationaldagsfirandet eller valborgsmässoafton där både mat, musik samt danstraditioner återuppväcks.

Förvaltning av byggnader

Hembygdsföreningarnas kanske viktigaste arbete är renovering och förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och deras historia. Lika viktigt är det för fastighetsägare med ”moderna” byggnader att ha en bra och effektiv förvaltning av sina fastigheter. Nabo är ett företag som specialiserat sig på att hjälpa till med förvaltning och skötsel av fastigheter. När du till exempel behöver en bra teknisk förvaltning kommer du via Nabo att få en personlig förvaltare som erbjuder en komplett förvaltning. Din personliga kontakt kommer att hålla dig uppdaterad gällande allt som rör teknisk förvaltning genom att exempelvis informera om hur fastigheten mår samt vad som behöver göras. Med en god teknisk förvaltning i exempelvis en brf kommer din personliga förvaltare att ta ansvar för framtida underhåll samt förbättringspotential. Givetvis kommer du att få bra underlag för beslutsfattande. Nabo kommer att sköta din tekniska förvaltning och du kan i lugn och ro luta dig tillbaka.

Ideella insatser

Det är ett både stort samt krävande arbete att förvalta hembygdsgårdar. De allra flesta byggnaderna innehar stora värden för vår kulturhistoria, vilket innebär att underhåll måste ske med eftertanke. Bevarandet och vården av dessa byggnader kräver en hel del kunskap och det är inte ovanligt att särskilda material samt tekniker krävs så att kulturhistoriska värden bevaras. Stora renoveringsarbeten som exempelvis målning av fasader eller renovering av tak utförs till största delen av ideella insatser från medlemmar. Mycket tack vare deras hjälp kan hembygdsgårdar bevaras och hållas tillgängliga för alla.

Sveriges kulturskatter

Det är våra fina hembygdsföreningar som förvaltar stora delar av Sveriges kulturskatter såsom byggnader, föremål, dokumentationer, bilder, hantverkskunskap, traditioner samt berättelser. De utgör en resurs för vår lokala historia och lärande. Många nya svenskar kanske tror att hembygdsföreningar är mestadels för ”infödda” svenskar men det är felaktigt. Dessa föreningar utgör en viktig social mötesplats och är öppna för alla, oavsett etnisk bakgrund. Hembygdsrörelsen står för gemenskap, identitet och trygghet för alla som lever och bor i Sverige. Du kan vara en passiv stödmedlem eller ännu bättre vara en aktiv medlem och delta i föreningens verksamhet. Som medlem värnar du om din hembygd, historia och framtid. Som ny svensk ger hembygdsföreningarna dig möjlighet att lära känna och förstå din lokala hembygds historia och traditioner. Våra svenska hembygder är värda att upptäcka och många har dessutom en både spännande och intressant historia.