brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Problem vid hembygdsgården?

Hembygdsgårdarna vi har i vårt land är en viktig kulturskatt, men även hembygdsgårdar kan drabbas av problem. De kan behöva olika markarbeten eller grävarbeten, till exempel kan dränering bli nödvändig om markerna runt gården drabbats av förändringar och mer fukt tar sig in på området. Ofta sköts hembygdsgårdar av lokala föreningar där det finns många kunniga människor. Om ni hyr minigrävare kan ni göra arbetet själv – men bara om ni har rätt kompetens.

Ta hand om problemen

Dyker det upp problem vid hembygdsgården är det bästa om ni tar hand om dem så snabbt som möjligt, eftersom de annars riskerar att växa sig större. Nästan varje trakt i landet har sin egen hembygdsgård

och det är inte alltid det finns så mycket pengar för att sköta gården. Om ni hyr minigrävare och gör jobbet själva går det att hålla nere kostnaderna och för enklare arbeten brukar det fungera bra. Nackdelen med det upplägget är att ni behöver ha den tid och kraft som behövs för att utföra arbetet och att någon av er måste veta hur man använder en minigrävare utan att det finns risk för skador. Har ni fått problem vill ni ju lösa dem, inte skapa fler och större problem som måste åtgärdas och absolut inte skada några människor.

När behövs professionell hjälp?

Vid större arbeten kan det vara bättre att hyra in professionell personal som utför arbetet, än att ni hyr minigrävare och gör det på egen hand. Dels handlar det om att det blir en stor arbetsbörda för er i föreningen att klara av att göra jobbet och dels handlar det om att det finns risk att det inte blir gjort på rätt sätt. Har ni någon med utbildning för jobbet som ställer upp ideellt är det inte ett problem på samma sätt, men han eller hon måste ju hinna göra jobbet parallellt med sitt vanliga liv. Det kan dessutom vara möjligt att få bidrag för investeringar i hembygdsgårdar, så ni kanske kan få pengar som täcker större delen av kostnaderna när ni anlitar någon som gör jobbet. Det kan också vara bra att anlita professionell hjälp om ni är osäkra på vad som ska göras och hur man gör det. Ett billigare alternativ är att ni hyr någon som kan ta hand om de svåraste bitarna och vägleder er andra i hur man ska göra de enklare delarna av arbetet.