brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Skapa rätt känsla vid hembygdsgården

Våra hembygdsgårdar är ett särskilt kulturarv där äldre hus hålls levande för att det ska gå att ta del av traktens speciella historia. Det är ett viktigt arbete som ofta görs av lokala föreningar och ideella krafter, eftersom de är engagerade i att gårdarna ska bevaras och historien föras vidare. Tillhör du de som engagerar dig och lägger tid och kraft på att ta hand om den lokala hembygdsgården? Det finns såklart alltid mer att göra, men kanske kan historiskt trädgårdsarbete runt gården vara ett nytt ansvarsområde där både du och miljön runt gården kan utvecklas.

En inbjudande miljö

De hembygdsgårdar som finns är ofta populära besöksmål, där vissa alltid är öppna medan andra har öppet vid särskilda tillfällen. Utomhusmiljön är ofta en fin del av gården med gamla träd, stora grönytor och mycket plats där besökare kan ha picknick eller bara umgås. Men har ni sett över hur det såg ut utomhus när gården var i bruk? Fanns det rabatter, trädgårdsodlingar med grönsaker eller örter, eller andra planteringar? Det behöver inte alltid vara så svårt att återskapa de odlingar och den grönska som funnits, och på Florea klickar du lätt hem de fröer du behöver. Det kan vara ett roligt arbete, både att förbereda och beställa från Florea, och att se hur trädgården vid hembygdsgården återfår sin rätta form.

Historiskt korrekt

Eftersom en hembygdsgård har till sin uppgift att bevara historien är det viktigt att välja blommor, buskar och andra växter som stämmer med hur det sett ut historiskt. Finns det inte information om hur det sett ut vid just er gård kanske det finns bevarat hur det sett ut på någon av de andra gårdar som finns i trakterna, eller så går det att utgå från vad som rent generellt var vanligt. Många gamla växter finns bevarade och odlas fortfarande, och du kan hitta fröerna hos Florea. Även hur rabatter anlagts, hur trädgårdsgångar sett ut och hur utomhusmiljön på andra sätt varit utformad kan skilja sig åt från en tid till en annan. Därför kan det vara värt att titta närmare på det för att skapa en helhet som stämmer med hur det kan ha sett ut historiskt.