brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Så får du hembygdsgården att fungera

I Sverige finns det runt 10 000 byggnader som räknas som att de tillhör hembygdsgårdar och ofta sköts de av lokala föreningar. Är du aktiv i en förening men har svårt att få arbetet med hembygdsgården att gå ihop? Du är inte ensam om det!

Gör inte allting själva

Det kan vara svårt att hitta människor som har tid och lust att vara aktiva i en lokal förening, även om de tycker att hembygdsgården har betydelse. Därför kan det vara viktigt att ni som är aktiva använder er kraft till det som verkligen är viktigast. Det går att lämna över en del arbete till någon annan, till exempel kan qleano.se ta hand om städningen, vilket kan minska ert arbete betydligt. Framför allt om ni har gården öppen för besök behövs regelbunden städning, vilket kan innebära många timmars jobb varje år. Om qleano.se tar hand om det kan ni fokusera på annat, som att planera för arbete med hembygdsgården. Det kan också vara bra att sätta er in i hur ni ska kunna kontrollera dem ni hyr ut gården till, så att ni inte drabbas på samma sätt som de som ovetande hyrt ut till nazister.

Ett viktigt kulturarv

Sveriges 1400 hembygdsgårdar och alla de byggnader som tillhör utgör ett viktigt kulturarv. Att din förening vill ta hand om och vårda er del av kulturarvet är väldigt värdefullt, men för att det ska fungera i längden behöver ni hitta arbetssätt som faktiskt fungerar. Att koppla in qleano.se gör att ni kan få professionell städning som sker med en respekt för de gamla byggnaderna, och som bidrar till att vårda och ta hand dem. Med en hållbar arbetssituation för dig och de andra som är med i den lokala föreningen kan ni verka för att hembygdsgården ska finnas kvar och vara ett levande kulturarv som går att besöka. Där kan människor få en chans att se hur det varit i er bygd tidigare och de får möjlighet att lära sig om hur livet sett ut för helt vanliga människor. Människor som sällan nämns i historieböcker eller får uppmärksamhet på annat sätt.