brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Vad är en hembygdsgård?

Kort förklarat är en hembygdsgård en äldre gård eller ett område med ett flertal olika byggnader. Många gånger har dessa platser tagits över av en hembygdsförening som finns på orten. Denna hembygdsförening har sedan uppgiften att ta hand om gården. Det finns dock även hembygdsgårdar som inte direkt har någon ägare utan sköts då istället med stöd från kommunen.

Vad kan du se på en hembygdsgård?

Många hembygdsgårdar har flera historiska föremål. Husen brukar dessutom vara möblerade med möbler som var typiska för tiden som gården kommer från. P. dessa platser samlas även uppgifter och berättelser om hur samhället såg ut förr i tiden. De visas och studeras ibland i olika studiecirklar som hembygdsföreningen håller på gården. De kan även visas upp i olika föreningsmöten. I vissa hembygdsgårdar hålls det, vid midsommar, påsk och jul, traditionella fester. Detta är då någonting som folket i området får ta del av. Enligt Sveriges Hembygdsförbund finns det cirka 1400 olika hembygdsgårdar i landet.

Ett litet friluftsmuseum

En hembygdsgård beskrivs ibland som ett litet friluftsmuseum som ligger ute på landsbygden i Sverige. På 1900-talet hade hembygdsföreningarna fokus på att bevara de olika orttypiska gårdarna i Sverige. Det kunde då handla om endast en viss byggnad eller hela gårdar. Föreningarna ville att dessa gårdar/byggnader skulle finnas kvar så att alla i framtiden kunde se hur gårdar och gamla byggnader såg ut förr i tiden. De ville även bevara områdena för att själva föreningen skulle kunna anordna fester, sammankomster och möten där. Till en början var det rätt vanligt för föreningen att flytta på alla byggnader så de stod mer centralt i orten. Idag vill de hellre bevara byggnaden på den ursprungliga platsen.

Sveriges hembygdsgårdar idag

Idag finns det ett rätt stort antal med hembygdsgårdar i Sverige och de besöks faktiskt mer nu för tiden jämfört med för ett antal år sedan. Det sägs att cirka fem miljoner personer besökte olika hembygdsgårdar år 2012, och det är 25 % mer jämfört med antalet besökare år 2008. Hösten år 2014 beslutade regeringen att lägga hela 80 miljoner kronor till att bevara och vårda alla landets hembygdsgårdar. Enligt Sveriges Hembygdsförbund var detta väldigt positivt eftersom det gör en stor nytta för både hembygdsrörelsen och bidrar till att lokalsamhället utvecklas på ett bra sätt.

Satsningen som gjordes anses vara en del av det landsbygdsprogram som finns i Sverige. Som vi nämnde tidigare finns det cirka 1400 olika hembygdsgårdar här i Sverige, dock finns det ungefär 8000 byggnader, byggnader som sägs ha ett större värde ur både det nationella och lokala perspektivet samt sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Dessa gårdar kan idag erbjuda både företag, föreningar och privatpersoner en plats för möten, historia och mycket mer.