brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Svenska Hembygdsrörelsen – vad är det?

När det pratas om hembygdsgårdar kommer du antagligen höra talas om ”Svenska Hembygdsrörelsen. Men vad är detta? Kort förklarat är det en sorts folkrörelse som jobbar med att bevara lokala folkkulturer och traditioner. Det är en ideell verksamhet som drivs av alla medlemmar. Alla lokala hembygdsföreningar i Sverige är verksamma inom deras omgivande socknen. Medlemmarna vill att alla människor ska bevara och skydda sina bygder samt de minnen som finns.

Sveriges Hembygdsrörelse har även i uppgift att knyta samman nutiden med det förgångna och framtiden. Kulturarvet anses vara det som främst driver folket till att bli mer engagerade. Föreningarna inom hembygdsrörelsen bör ha ett stort intresse för miljön, människorna och historien om bygden.

Aktiviteter inom verksamheten

Det finns en del aktiviteter inom verksamheten. Hembygdsrörelsen ser till att alla kan studera folkdanslagen. Det är lagen som värnar som folkdräkter, och det finns studiecirklar som fokuserar kring hembygden, regionala släktforskarföreningar och mer. De olika hembygdsföreningar arrangerar dessutom folkfester under sommaren. Det går till att varje förening gör sitt bästa för att, på ett trevligt sätt, sprida information om hembygdsverksamheten till alla möjliga personer.

I Svenska Hembygdsrörelsen finns det ett antal olika föreningar, det finns sångarförbund, musikföreningar och föreläsningsföreningar. Det finns även en skytterörelse, hästtransport och en scoutrörelse. Syftet med föreningarna är att ge alla en bild om hur de olika kulturrörelserna i nutiden ser ut.

Det finns även ett antal olika guidningar i de olika bygderna, som berättarkvällar, uppvisningar av historiska arkiv, marknader och så vidare. Det arrangeras även firanden av traditioner, och en del av alla aktiviteter är för att försöka få ungdomar mer intresserade till att delta i hembygdsrörelsen.

Kort historia

Människor började bli mer och mer intresserade av folkkulturen på 1700-talets slut. På 1800-talet skapades nationalstater och det blev mer viktigt med kulturen. Man började forma föregångarna till dagens länsmuseer redan på 1850-talet. Dessa blev sedan ersatta av en statlig dokumentation av folkkulturerna, och detta var i en form av friluftsmuseer. Inspirationen till skapandet av hembygdsgårdar och friluftsmuseer var bland annat från Kulturen som finns i Lund och Skansen i huvudstaden.

I samband med att demokratin blev mer och mer viktig och starkare i Sverige ökade allt intresse för bygdens och intresset för folkkulturen i stora delar av landet.