brandstorpshembygdsgard.se – Allt om lokala föreningar och hembygdsgårdar

Sveriges hembygdsförbund

SHF, vilket är förkortningen för Sveriges Hembygdsförbund, är riksorganisationen för hembygdsrörelsen i Sverige. Hembygdsrörelsen, som du kan läsa mer om på vår hemsida, är en svensk folkrörelse som har i uppgift att ta hand om samt visa de lokala folkkulturerna och traditionerna. Hembygdsförbundet i Sverige har cirka 1900 olika hembygdsföreningar och dessa har sammanlagt runt 450 000 medlemmar. Alla lokala föreningar är medlem i Hembygdsförbundet i Sverige via 26 olika regionala hembygdsförbund, varje upptagningsområde byggs på landskap eller län.

Vad gör Sveriges Hembygdsförbund?

Hembygdsförbundet ger bland annat service och stöd till alla lokala hembygdsföreningar som finns i landet, och till hembygdsförbunden som anses regionala. De stödjer förbundens arbete angående kulturarven och all historia som finns. Sveriges Hembygdsförbund är även ett ombud för hembygdsrörelsens alla intressen angående kontakter med beslutsfattare och olika myndigheter. Hembygdsförbundet samarbetar även med ett antal andra folkrörelser. Verksamheten anses vara religiöst obunden och partipolitisk. På hemsidan beskriver de sin gemensamma värdegrunden verksamheten vilar på.

På hemsidan står det: ”Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har en humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemangen för hembygden. Här möts alla generationer.”

Syftet med Hembygdsförbundet

Sveriges Hembygdsförbund jobbar för att få hembygdsrörelsen ännu mer synlig i samhället och bland alla svenska invånare. Varje förening har flera intressanta skatter av sin lokala historia som de vill att fler människor ska få uppleva. Förbundet anser även att kunskapen om lokala platser har en rätt stor betydelse för att samhällsutvecklingen ska vara hållbar, och fortsätta vara det.